28Август, 2020
1Начало на събора16:00
2Палене на общия огън
3Свободна програма с народна музика
29Август, 2020
1Озвучаване14:00
2Хвърляне на кръстачки/касетофони16:00 - 17:00
3Подреждане на избрани автомобили17:00 - 17:30
4Представяне на избраните автомобили17:30 - 18:30
5Начало на фолклорната програма18:30
6Танци на ансамблите18:30
7Начало на гайдарите, хора21:00 - 21:30
8Нестинарски танц, хора21:30 - 22:00
9Гайдари, хора 22:00 - 23:00
10Заря23:00
11Край на музиката02:00
30Август, 2020
1Изчистване на поляната 11:00
2Край на събора16:00